چهارشنبه 94/09/18
لغو شدن کارگاه سبک زندگی برمبنا حیا امروز چهارشنبه

قابل توجه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخرین کارگاه از سری کارگاه های سبک زندگی بر مبنا حیا در تاریخ چهارشنبه 94/09/18 لغو شده و به تاریخ چهارشنبه 94/09/25  (هفته بعد )انتقال یافته است

آدرس: خیابان قدس - خیابان پورسینا - دانشکده داروسازی - سالن زکریای رازی
   1394/9/18 09:26     
  
تعداد بازدید :  184

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: