چهارمین کارگاه عفاف و حجاب ویژه کارکنان دانشگاه برگزار شد
چهارمین کارگاه عفاف و حجاب ویژه کارکنان دانشگاه برگزار شد
در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین باقرزاده از پژوهشگران عرصه عفاف و حجاب، یکی از زیباترین خواسته های الهی که با فطرت انسانها هم هماهنگ است رعایت پوشش دانستند که با توجه به طبیعت ظریف و لطیف زنان از آنان رعایت بیشتری خواسته شده است.
در ادامه ایشان افزودند بحث حجاب و رعایت پوشش الهی مورد هجمه زیادی واقع شده است و همه این شبهات از طرف دشمنان خارجی نبوده بلکه متاسفانه عده ای روشنفکر نما در داخل هم به آن دامن می زنند.
در پایان به طرح کلی تردید ها پرداخته شد و با نگاهی به آموزه های دینی و آمارهای جهانی پاسخ های مناسبی ارائه گردید.
 

   1394/9/9 14:20     
  
تعداد بازدید :  187