برگزاری کارگاه صیانت از حقوق شهروندی باحضور دکتر قهستانی
برگزاری کارگاه صیانت از حقوق شهروندی و امنیت عمومی باحضور دکتر قهستانی
در این جلسه جناب آقای قهستانی به بیان مطالب در ارتباط با اینکه کشور ایران با جمعیت 75 میلیونی دارای 13 میلیون پرونده قضایی است و هندوستان با بیش از یک میلیارد جمعیت تنها یک میلیون پرونده قضایی دارد. یکی از علل این که در ایران پرونده قضایی زیاد است این است که مردم از قانون مدنی اطلاع کافی ندارند تنها کافی است که کتاب قانون را مطالعه نمود و بسیاری از این پرونده ها تشکیل نشود و بین خود شاکی و متهم مسئله حل شود.
به تعریف حقوق و قانون پرداختندایشان بیان نمودند حقوق : مجموع مقررات و رسوم خاصی که وظایف افراد جامعه را معین میکند و بر روابط آنها حاکم است
ودر ادامه به تفاوت حقوق با قانون و حقوق شهروندی و . . . پرداختند.
با توجه به استقبال اعضا محترم هیات علمی قرار شد جلسه ای دیگر برای ادامه مباحث گذاشته شود.
کارگاه بعدی در تاریخ 27/8/94 در محل سالن G6 با موضوع سبک زندگی بر مبنای حیا برگزار خواهد شد.

گزارش:ز . اجاقلو
عکس: سید حسین میری


   1394/8/25 11:26     
  
تعداد بازدید :  388