برگزاری دومین کارگاه سبک زندگی برمبنا حیا ویژه کارکنان
برگزاری دومین کارگاه سبک زندگی برمبنا حیا ویژه کارکنان
در این جلسه حجت الاسلام بیاتی به بیان مطالب در ارتباط با اینکه اگر جمهوری اسلامی شعار عفاف و حجاب را به جای حجاب و عفاف بگذارد موفق تر خواهد بود و جمع کثیری از جامعه این مساله را خواهند پذیرفت.
حیا یعنی دوری کردن از هرعمل قبیحی انتخاب شغل، انتخاب همسر و . . . باید با حیا باشد. یکی از اموری که هست رابطه با جنس مخالف است که باید فرد عفاف داشته باشد باید نگاه، کلام، شنیده هایمان، قلبمان و . . . همراه با عفاف باشد مدیریت نگاه یکی از ابعاد عفاف است. خدا یکجا دستور به حجاب داده در مقابل نامحرم و جایی دستور به بی حجابی داده در مقابل همسر این تعادل اسلام را نشان می دهد. شهوت و . . .  را خدا برایت قرار داده برای همسر در نظر بگیر.
محبت هایی که در وجودمان است یک ظرفیتی دارد وقتی می گویند آقا پسر، دختر خانم شما قبل از ازدواج با کسی رابطه برقرار کنی محبت و عاطفه آکبند و . . . را از دست می دهی. اگر یک زن یا مرد خارج از خانه با جنس مخالف ارتباط داشته باشند در خانه دیگر حالی باقی نمی ماند تا با همسرش ارتباط داشته باشد. سه زمان قبل از بلوغ بچه ها برای آمدن به اتاق پدر و مادر باید اجازه بگیرند قبل از طلوع آفتاب، هنگام ظهر و بعد از نماز عشا بعد از بلوغ می گوید هر زمان خواستند وارد اتاق پدر و مادر شوند اجازه بگیرند.
 پدر و مادر وقتی جلوی بچه ها به هم ابراز محبت کنند و با القاب نیک همدیگر را صدا نمایند باعث آرامش فرزندان خواهد شد.
ادامه این کارگاه در تاریخ 27/8/94 در محل سالن G6 برگزار خواهد شد.

گزارش:ز اجاقلو
عکس:سید حسین میری


   1394/8/16 11:44     
  
تعداد بازدید :  379