اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی محرم 94 در معاونت فرهنگی
اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی محرم 94 در معاونت فرهنگی


معاونت فرهنگی دانشگاه ضمن تشکر از حضور فراگیر شرکت کنندگان، اسامی برگزیدگان مسابقه کتابخوانی مفاتیح الجنان با موضوع محرم را به شرح ذیل اعلام می کند:

 
نام و نام خانوادگی واحد سازمانی
ليلا قاسم زاده مرکز بهداشت جنوب
فرحناز نظر زاده قصابي شبكه بهداشت اسلامشهر
مرضیه حاجی آقابابایی مرکز تحقیقات
كيميا اميري نژاد انستيتو كانسر
جعفر اسلامي نيا معاونت فرهنگی
راضيه امامي زاده دانشكده پرستاري و مامائي
فاطمه امدادي اسفستاني دانشكده پرستاري و مامائي
شعبانعلي صدقي بيمارستان فارابي
آرزو نظافتي بیمارستان شريعتي
وجيهه بابازاد اسلاملو بیمارستان شريعتي
مریم محمدزاده جمالیان موسسه ملي تحقيقات سلامت
مسعود حمیدی بیمارستان شریعتی
سيما توكلي دانشکده پزشکی
سميه شمس دانشكده پزشكي
متينه السادات معين آزاد تهراني دانشكده پزشكي
 
  
 زمان اهداء جوائز به برندگان، متعاقباً در سایت معاونت فرهنگی اعلام خواهد شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1394/8/13 12:39     
  
تعداد بازدید :  525

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: