جلسه ستاد صیانت از حریم امنبت عمومی وحقوق شهروندان در معاونت فرهنگی برگزار گردید
جلسه ستاد صیانت از حریم امنبت عمومی وحقوق شهروندان در معاونت فرهنگی برگزار گردید

جلسه ستاد صیانت از حریم امنبت عمومی وحقوق شهروندان در تاریخ 4/8/94 در ساعت 10  الی  درمحل معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار گردید         

این جلسه که با حضور :حجت الاسلام غفاری- دکترپرویز- دکتر تهرانی- دکترباقرزاده- دکتر رضایی- دکتر موسوی- دکتر فلاح- دکتر رهنما- آقای حسن پور- آقای سید صومعه- دکتر نوروزی- آقای قهستانی- آقای یوسفی نزاد- آقای محمد کاظم امینی- آقاس اشتیاقی برگزار گردید
در ابتدا مقداری در خصوص همایش طبیب روحانی وچگونگی بهتر برگزار شدن و پیشنهاد دعوت از چند تن از بزرگانی که جامع الشرایط میباشند شد و سپس پیشنهاداتی در خصوص جلسه صیانت  شد از جمله اینکه هر هفته در سایت اطلاع رسانی شود از جمله مطالب گفته شده در این جلسه اینکه قوانین مربوط به تخلفات در بدو ورود آموزش داده شود و در طی این آموزش ها از ابزار آموزشی استفاده شود .
در این جلسه مصوباتی  تصویب شد که شامل موارد زیر می باشد:
در کلاسهایی که از طرف آقای قهستانی برگزار خواهد شد همه اعضا شرکت کنند .
بانک اطلاعات کتاب و مجله و مکتوبات در مورد ستاد صیانت تشکیل شود.

یکی از سرفصل های دستور جلسات  بعدی از طرف آقای قهستانی اعلام شود.

گزارش: اشتیاقی
عکس: سید حسین میری


   1394/8/10 15:07     
  
تعداد بازدید :  240