کارگاه آموزشی جریان شناسی فکری بعد ازانقلاب
کارگاه آموزشی جریان شناسی فکری بعد ازانقلاب
در این جلسه جناب آقای مهندس نوروزی به بیان مطالب در ارتباط با اینکه روسیه جزء کشورهای سوسیالیسم نیست. پوتین امروز در روسیه یک ناسیونالیسم است از سال 2000 به بعد با یک روسیه ناسیونالیسم روسی روبرو هستیم که به دنبال امپراطوری جهانی است امروز پوتین به اوکراین حمله می کند در اوکراین و گرجستان و قرقیزستان دخالت می کند در سوریه دخالت می کند.
امروز کوبا به امریکا التماس می کند برای برداشتن تحریمها در صورتی که فیدل رهبر کوبا زنده است.
راست مخالف: یعنی کشورهای محافظه کار منفعت طلب، سرمایه دار و طرفدار بازار در رأس کشورهای راست امریکا و اروپا یعنی قدرت، نظام، ارتش و بمب اتم مهم است.
راست در دنیا کشورهای مختلف مثل اسرائیل، ایتالیا و فرانسه.
جلسه آینده سبک زندگی بر مبنای حیا در محل سالن G6 در تاریخ 13/08/94 برگزار خواهد شد.
 

گزارش: اجاقلو
عکس: سید حسین میری
   1394/8/9 14:09     
  
تعداد بازدید :  299