اولین کارگاه آموزشی – فرهنگی با عنوان عفاف و حجاب برگزار شد
اولین کارگاه آموزشی – فرهنگی با عنوان عفاف و حجاب برگزار شد
در این جلسه حجت الاسلام بیاتی به بیان مطالب در ارتباط با اینکه اولین چیزی که به افراد نماد یک جامعه مناسب را بدهد حجاب بانوان آن جامعه می باشد. در جامعه به حجاب توجه شده است ولی به نحوه جذب آن توجه نشده است. چرا فردی که حجاب را پذیرفته و برایش درونی شده است حتی در کشورهای اروپایی و امریکایی حجاب را کنار نمی گذارد. در قرآن خداوند می فرماید: زنان هنگام صحبت با مردان با خضوع صحبت نکنند در سوره نور آیه 30و 31 ابتدا به مردان می گوید: « ای مردان به نامحرم رسیدید به زیبایی ها خیره نشوید یعنی نگاه خود را مدیریت نما این عفاف است. خدا حجاب را می خواهد به مردم بفهماند اولین آیه ای که حجاب را به عنوان پوشش بیان می کند به زنان پیامبر است خداوند در سال ششم هجری یعنی 19 سال بعد از مبعوث شدن خداوند در آیه 53 سوره احزاب خطاب به زنان پیامبر می فرماید: حجاب را رعایت کنید از پشت پرده یعنی وقتی می خواهید با مردان صحبت کنید از پشت پرده صحبت نمائید. این ویژه زنان پیامبر است ولا غیر . آیه حجاب دو سال بعد یعنی سال هشتم هجری برای عموم مردم بیان می شود در آیه به زنان می گوید روسری تان را طوری بپوشانید که روی سینه های شما را بپوشاند.
این کارگاه 4 جلسه دیگر هم ادامه دارد
جلسه آینده در تاریخ 06/8/94 برگزار خواهد شد. 

گزارش: اجاقلو
عکس: سید حسین میری

 
   1394/8/6 14:30     
  
تعداد بازدید :  295