کارگاه چالش های نظام جمهوری اسلامی ایران توسط معاونت فرهنگی برگزار شد
برگزاری کارگاه چالش های نظام جمهوری اسلامی ایران توسط معاونت فرهنگی
كارگاه چالش هاي نظام جمهوري اسلامي ايران در روز چهارشنبه مورخ 22/7/1394 در سالن آمفي تئاتر دانشكده بهداشت با حضور جناب آقاي سيد محسن عمادي رئيس اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه برگزار گرديد.
 
ايشان بيان نمودند اسلام به رعايت حقوق بشر دعوت مي كند نظام بين المللي موجود بعد از جنگ جهاني دوم مستقر شد كه مهمترين آن ايجاد سازمان ملل كه هدفش حفظ جان مردم از جنگ و خونريزي است مهمترين قسمت آن هم «شوراي امنيت» مظهر عدم تبعيض است دو نكته در شوراي امنيت وجود دارد الان در 70 سالگي سازمان ملل هستيم كشورهاي فرانسه، روسيه، انگلستان، آمريكا و چين اينها حق وتو دارند ولي ساير كشورها بايد هر دو سال اجازه بگيرند.
بر اساس ماده 25 منشور همه كشورها چك سفيد داده اند به سازمان ملل كه هر چه مصوبات شوراي امنيت باشد اجرا نمايد. در سال 1946 يك سال بعد از تصويب منشور در سازمان ملل تصويب كميسيون حقوق بشر تشكيل شد اعلاميه تبيين حقوق بشر با توجه به اينكه در برخي از موارد با توجه به آيين اسلام نيست ولي در كل ايران آن را پذيرفته است. اولين مشكلا آن اين است كه اين مكانيزم تبيض آميز است. به طور مثال در كشور مصر نظامي ها مرسي را به زندان انداختند آيا قطع نامه اي منصوب شد؟

دو هفته قبل در كشور يمن يك مجلس عروسي توسط سعودي ها بمباران گشت آيا اتفاقي افتاد به غير از اينكه بانكي مون ابراز تاسف نمود همه در رعايت حقوق بشر مشكل دارند. ولي ايراد ما به اين سيستم اين است كه تبيض آميز رفتار مي كند يا در حادثه منا 2000نفر كشته شدند دبير كل اظهار تاسفل كرد كميسر عالي حقوق بشر كه پادشاه اردني است اظهار تاسف هم نكرد.چرا؟ چون از عربستان حساب مي برد.از حقوق بشر براي تغيير ر‍ژيم استفاده مي شود.
كارگاه بعدي با نام آسيب شناسي ماهواره در تاريخ 29/7/94 در محل سالن آمفي تئاتر دانشكده بهداشت برگزار مي گردد

   1394/7/25 13:13     
  
تعداد بازدید :  245