ششمین کارگاه آموزشی فرهنگی با عنوان تجربه ساختار حقوقی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر برگزار گردید.
تجربه ساختار حقوقی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشرششمین کارگاه  آموزشی – فرهنگی  به مدت 2 ساعت در سالن شورا دانشکده بهداشت در روز چهارشنبه 15/07/1394 با عنوان تجربه ساختار حقوقی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر با حضور جناب آقای دکتر حبیب زاده عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) برگزار گردید.
در این جلسه جناب آقای دکتر حبیب زاده به بیان مطالب در ارتباط با اینکه انسان دارای دو بعد است طبیعی و فطری بعد طبیعی آن مادی و بعد فطری آن معنوی. انسان در بعد فطرت خود خداجو می شود دوست دارد به سمت او برود. انسان هایی که در مسیر هدایت الهی می روند دارای یک کرامتی می شوند.
حقوق شهروندی: حق هایی که یک جامعه برای افراد خود در نظر می گیرد. افرادی که دارای کرامت انسانی می شوند از منظر شهروندی درجات بالاتری را کسب می کنند.
عمده مشکلات ما در حوزه حقوق بشر «رفتار» است. گزارشاتی که احمد شهید در سازمان ملل در ارتباط با ایران می دهد بیشتر مربوط به عملکرد افراد موجود در نهادهاست.
رویکردها نسبت به حقوق بین الملل بشر در ایران
-         رویکرد تقابلی و نفی حقوق بشر مبنی بر مکتب ایبرالیسم و امانیسم
-         رویکرد روشنفکری و پذیرش تمامت حقوق بشر در موضوع
-         رویکرد تعاملی با حفظ اموال و ارزشهای بومی و دینی
بعد از جنگ جهانی موضوع حقوق بشر بر سر زبان افتاد. کشور ایران 4 الی 5 سال قبل از انقلاب به دو میثاق پیوست ولی کشور امریکا تنها به یک میثاق پیوست ایران جزء کنوانسیون شکنجه نیست.
اساسنامه حقوق بشر در ایران آموزه های اسلام، قانون اساسی و اسناد موجود کمیته حقوق زنان و شکنجه کودکان وجود ندارد. حقوق بشر در غرب هم دارای مشکل است به طور مثال همین تحریم اقتصادی ایران باعث شد بسیاری از داروها وارد کشور نشود و جان بسیاری از افراد به خطر افتاد. تحریم اقتصادی بر روی فاکتورهای مهمی تاثیر دارد.
در جلسه آینده چالش های بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با حقوق بشر در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده بهداشت در تاریخ 22/7/94 برگزار خواهد. 

   1394/7/19 13:23     
  
تعداد بازدید :  307