دانشکده فناوریهای نوین سمینار زندگی هدفمند (طراحی آینده) برگزار می کند
دانشکده فناوریهای نوین سمینار زندگی هدفمند (طراحی آینده) برگزار می کند

بسمه تبارک و تعالی

 به اطلاع همکاران، دانشجویان و اعضای هیأت علمی کلیه دانشکده ها و مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه می رساند "سمینار زندگی هدفمند (طراحی آینده)" توسط استاد فرهنگ روز یکشنبه 19 مهر ماه از ساعت 13:30 لغایت 15:00 برگزار می شود .

محل برگزاری : خیابان انقلاب،خ قدس، نبش بلوار کشاورز، سالن آمفی تئاتر ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   معاونت فرهنگی و دانشجویی

دانشکده فناوری های نوین پزشکی

   1394/7/15 14:54     
  
تعداد بازدید :  323

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: