تمدید مسابقه کتابخوانی غدیر
تمدید مسابقه کتابخوانی غدیر

با توجه به استقبال شرکت کنندگان،
مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر
 تا آخر وقت اداری روز دوشنبه 13 مهر ماه
      تمدید شد.

این مسابقه  بر اساس منتخبی از کتاب امامت و رهبری استاد مطهری و اینترنتی می باشد.
صفحات منتخب مسابقه از صفحه 23 تا 60 و 115 تا 144 می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و رفع مشکلات احتمالی با شماره تلفن های 42910301 - 42910309  - 42910308 تماس حاصل فرمایید.
   1394/7/8 11:12     
  
تعداد بازدید :  733

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: