برگزاری کارگاه تربیت آسیب زا 1 توسط معاونت فرهنگی
کارگاه چه چیزی تربیت نیست توسط معاونت فرهنگی برگزار شد
سومین کارگاه  آموزشی – فرهنگی  به مدت 2 ساعت در سالن آمفی تئاتر دانشکده بهداشت در روز چهارشنبه 18/06/1394 با عنوان تربیت آسیب زا  با حضور جناب آقای دکتر رکوفیان برگزار گردید.

در این دوره دکتر رکوفیان به بیان مطالب در ارتباط با اینکه تربیت آیا علم است یا خیر و اینکه اگر بدانیم که تربیت چه چیزی نیست ؟و اینکه بتوانیم به قلمرو آنچه غیر تربیت است وارد شویم به مراتب بهتر می توانیم به قلمرو آنچه که تربیت هست وارد شویم. ایشان اشاره کردند: مولوی مصداقی را دارد بیان می کند که کسی بالای پشت بام کعبه رفته و می خواهد بگوید کعبه چیست نمی تواند چون خودش بالای کعبه رفته و نمی تواند باید از بالای پشت بام پایین بیاید و از بیرون نگاه کند تا بگوید کعبه چیست علم انسان به خودش مصادق این را دارد چون در خود غرق است از آن دور است و چون به خود نزدیک است حجاب خود است می خواهیم بگوئیم تربیت هم نیاز به یک نگاه بیرونی دارد و هم به یک نگاه درونی دارد . و باید برای دیدن خود قدری از خود دورتر شویم نگاهی به تاریخ علم نشان می دهد که دورترین پدیده ها مثل نجوم و ... زودتر از علم روانشناسی و . . . است.
ایشان در ادامه موانع تربیتی چند مسئله مهم ذکر کردند که می توان از آن جمله
1-    تربیت علم نیست یکی از موانع تربیت علمی کردن و علمی پنداشتن است البته علم تجربی نه علم معرفتی
2-    تربیت، اجتماعی کردن نیست.
3-    تربیت بارآوردن نیست. بار آوردن مانع پروراندن است.
4-    تربیت تغییر دادن نیست. پیامبر اکرم (ص) فرموده اند اگر شنیدید خلق کسی تغییر کرد باور نکنید اگر شنیدید یک کوه جابه جا شد باور کنید طینت و ذات و باطن افراد به راحتی تغیر نمی کند خیلی سخت است.
5-    تربیت، عادت دادن نیست
6-     تربیت، سرعت بخشیدن به مراحل رشد نیست.
 لازم به یادآوری است که در جلسه آینده  تربیت آسیب زا حرکت جوهری تربیت از نظر ملاصدرا توسط استاد رکوفیان به نقد گذاشته خواهد شد.

گزارش: ز.اجاقلو
عکس: سید حسین میری

 

   1394/6/21 14:22     
  
تعداد بازدید :  509