دومین جلسه معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشکده ها در سال 94
دومین جلسه معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشکده ها در سال 94
دومین جلسه معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشکده ها در سال 94


این جلسه با  حضور دکتر باقرزاده مدیر امور فرهنگی دانشگاه و معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشکده‌ها در روز دوشنبه 19 مرداد از ساعت 10 صبح در سالن شورای معاونت فرهنگی برگزار شد. این جلسه با تلاوتی از آیات قرآن کریم و مداحی به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) آغاز شد. در ابتدای این جلسه دکتر باقرزاده ضمن خوش آمد گویی به معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشکده‌ها در مورد مسئله راهبردها و تاکید بر اجرایی شدن راهبردهای فرهنگی مسائلی را مطرح کرد. در ادامه جلسه معاونین فرهنگی به ارائه چند موضوع از جمله مشکلات کارشناسان فرهنگی مطرح کردند که دکتر باقرزاده با اشاره به مطرح کردن این موضوع با معاونت توسعه در آینده ابراز امیدواری کردکه این مشکل برطرف شود. در ادامه مدیر امور فرهنگی مسائل مربوط به بودجه فرهنگی مراکز را مطرح کرد. ایشان با تاکید بر انجام کلیه فعالیت های فرهنگی در دانشگاه بدون هیچ گونه کمبود در تأمین بودجه تاکید کرد: با توجه به اهمیت مسائل فرهنگی با نظر مساعد  ریاست دانشگاه و معاونت توسعه و امور مالی دانشگاه و با  نظر کارشناسی انجام شده نسبت به همه مراکز تابعه، مبالغی تحت عنوان بودجه فرهنگی در اختیار معاونت فرهنگی قرار گرفته که به تفکیک مراکز در اختیار آنان قرار بگیرد. دکتر باقرزاده در ادامه گفت: هیچ طرح فاخر و ارزشمند فرهنگی به علت کمبود بودجه تعطیل نشده استو تاکید کرد: که برنامه های فرهنگی باید بر اساس اولویت های فرهنگی دانشگاه و در چارچوب برنامه عملیاتی چهارساله باشد. در ادامه معاونین دانشجویی و فرهنگی در مورد تخصیص بودجه فرهنگی نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند
   1394/5/21 14:59     
  
تعداد بازدید :  273