جلسه ستاد اقامه نماز در معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
نخستین جلسه ستاد اقامه نماز در معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي معاونت فرهنگي دانشگاه، اولين جلسه ستاد اقامه نماز سال 94 روز دوشنبه 12 مرداد از ساعت 10 صبح در سالن شوراي معاونت فرهنگي برگزار شد.
در اين جلسه  که با حضور دكتر پرويز،دكتر باقرزاده، حجت الاسلام غفاري، حجت الاسلام متوسل، حجت الاسلام علي اكبري،  دكتر شريعتي، دكتر صديقي، دكتر فلاح، مير صومعه، بيات و اشتياقي تشكيل شد.
در اين جلسه  مسائلی  از قبيل 1- وضعيت فيزيكي نمازخانه ها خاصه در برخي از بيمارستانها
2- برنامه بازديد از نمازخانه ها از سوي نهاد نمايندگي و معاونت فرهنگي در سال 94 و دقت نظر بيشتر در بازديد بعدي نمازخانه ها وارزيابي اينكه آيا امكان انتقال نمازخانه هاي نامطلوب وجود دارد(خاصه بيمارستان رازي)
3- بررسي اجمالي توافقنامه ي برنامه سال 94 حوزه ي اقامه نماز وزارت بهداشت وستاد اقامه نماز كشور مطرح شد 
4-همچنين مقرر شد اقدامات انجام شده در بيمارستان بهارلو در خصوص فراهم آوردن امكانات مورد نياز براي اقامه نماز توسط بيماران وهمراهان و پرسنل در جلسه ي شوراي دانشگاه با رؤساي بيمارستانها به عنوان الگوگزارش شود.
5-برآورد قيمت يك نمازخانه پيش ساخته و مكان يابي براي قرار دادن آن در محيط بيمارستان هاي بزرگ و داراي فضاي مناسب(حياط بزرگ) از ديگر موارد مطرح شده در اين جلسه بود.
  و همچنین برنامه هاي قابل اجراي توافقنامه مابين وزارت بهداشت و ستاد اقامه نماز به رييس دانشگاه گزارش و درخواست طرح موضوع در هيات رئيسه انجام شود. 

   1394/5/14 10:44     
  
تعداد بازدید :  415

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: