جلسه مسئولین فرهنگی واحدهای تابعه
جلسه مسئولین فرهنگی واحدهای تابعه در معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه این جلسه یکشنبه 94/05/11 از ساعت 10 صبح با  حضور برخی از  مسئولین واحدهای تابعه دانشگاه  در سالن شورای معاونت فرهنگی  برگزار شد.در این ابتدای این  جلسه خانم باقری مسئول رابطین فرهنگی واحدهای تابعه به  توضیحاتی در مورد 13 راهبرد فرهنگی دانشگاه پرداخت و از همه مسئولین درخواست کرد که کلیه فعالیت های فرهنگی را در راستای این راهبردها قرار دهند و بر اساس همین 13 راهبرد فعالیت های فرهنگی واحدهای خود را انجام دهند.در ادامه این جلسه خانم قدس مسئول گزارش گیری واحدهای معاونت فرهنگی در مورد فرم های جدید گزارش دهی واحدها توضیحات کاملی را بیان کرد. در ادامه این جلسه همکاران سوالات  و موضوعات  خود را درباره راهبردها و مسایل فرهنگی مطرح کردند. لازم بذکر است که این جلسه برای  تعداد 15 مرکز برگزار شد و جلسه بقیه مراکز در هفته های آینده برگزار خواهد شد.  

   1394/5/11 14:19     
  
تعداد بازدید :  437

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: