اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی ویژه ماه مبارک رمضان
اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی ویژه ماه مبارک رمضان
معاونت فرهنگی دانشگاه اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی ویژه ماه مبارک رمضان با موضوع مناجات خمس عشر و دعای افتتاح را منتشر نموده است.معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن تشکر از حضور فراگیر شرکت کنندگان، اسامی برگزیدگان این مسابقه را بر اساس رتبه به شرح ذیل اعلام می کند.
شایان ذکر است که این مسابقه
در دو مرحله " مناجات خمس عشره" و " دعای افتتاح" برگزار شده است.


ردیف نام و نام خانوادگی رتبه
1 اعظم کامیابی اول
2 رقیه اردهانی گرگری اول
3 فریده قاسمی اول
4 مریم عبدلی بیدهندی اول
5 زهرا کاظمی اسفه اول
6 بهاره کیقبادی اول
7 منصوره زرینی اول
8 مرضیه علی محمدی اول
9 نهضت گودرزی اول
10 اقدس لک دوم
11 زهرا اوجاقلو دوم
12 سالیا آرامی دوم
13 سیده طاهره قریشی دوم
14 علیرضا طاهرخانی دوم
15 فاطمه رضایی دوم
16 فاطمه زهرا عرب اسدی دوم
17 محمدحسین رضایی حسن آبادی دوم
18 مریم ع عنبری دوم
19 منصوره جمالی نسب دوم
20 سمیرا فلاحیان شفیعی سوم
21 فاطمه علی زاده گرائلی سوم
22 مرجان اینانلو سوم
23 مرجان نادری نژاد سوم
24 مریم شاملو علی آبادی سوم
25 معصومه بشکوه سوم
26 مینا محجوب سوم
27 نسرین نجاتی سوم
28 فاطمه رنجبر سوم
29 فاطمه میرصانع سوم
30 سمیه فتحی سوم
31 محبوبه ع عنبری سوم
32 مریم مشایخی سوم
33 معصومه عزیزی سوم
34 معصوعه عسکری کچوسنگی سوم
35 ندا قاسمی تجرد سوم
 
جایزه برگزیدگان رتبه اول: قلم قرآنی
جایزه برگزیدگان رتبه دوم: کیف و فلش  8GB
جایزه برگزیدگان رتبه سوم: کیف
برندگان مسابقه می توانند جهت دریافت جوایز خود، از تاریخ شنبه 10 مرداد لغایت چهارشنبه  14 مرداد  به معاونت فرهنگی واقع در بلوار کشاورز، خیابان قدس، خیابان ایتالیا، پلاک 49 (ساختمان شفا)، طبقه سوم، آقای موسی زاده مراجعه نمایند. (مهلت دریافت جوایز قابل تمدید نمی باشد)
توجه: داشتن اصل کارت پرسنلی الزامی است. 

   1394/5/6 15:00     
  
تعداد بازدید :  754

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: