سه شنبه ای دیگر با مداحان دانشگاه علوم پزشکی
سه شنبه ای دیگر با مداحان دانشگاه علوم پزشکی
جلسه مداحان صبح سه شنبه با حضور استاد فاطمیان و مداحان دانشگاه با هدف دعا خوانی و مناجات خوانی در نمازخانه معاونت فرهنگی برگزار شد در ابتدای جلسه  استاد فاطمیان با خواندن مقدمات  زیارت عاشورا و توسل   وقبل و بعد از زیارت توضیحاتی در خصوص مقدمات و موخرات و حین دعا و مناجات دادند.

کتب این حسین کیست تالیف آقای محمد جواد غفور زاده(شفق) وکتاب پرنده بهشتی تالیف آقای هادی آصفی اهدا شد.


   1394/4/1 14:13     
  
تعداد بازدید :  225

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: