پیامبر اکرم (ص)
سیرۀ اجتماعی پیامبر اکرم (ص)
« به مناسبت مبعث پیامبر اکرم (ص)، خلاصه ای از سیرۀ اجتماعی پیامبر اکرم (ص) تقدیم خوانندگان می گردد »

برخی خصوصیات آن حضرت عبارت بودند از:

1- رفق و مدارا
حضرت امیر (ع) فرمودند: «پیامبر (ص) گشاده رو و خوش اخلاق و نرمخو بود؛ خشن و درشتخو نبود.»
 
2- کریم بودن
به نقل از سیره نویسان: «ایشان با کرامت ترین مردم بود.»
حضرت امیر (ع) فرمودند: «پیامبر (ص) گرامی ترین شخص خاندانش بود.»
 
3- اهل مداهنه نبود!
پیامبر اکرم (ص) هرگز مداهنه نکرد و پذیرای باطل نشد.
{"دُهن" به معنی روغن و "ادهان" به معنی روغن مالی (همان ماست مالی زبان فارسی) است که به معنی روی خوش نشان دادن و نرمی کردن است، آنجا که نباید چنین کرد!}
ایشان در همان ابتدای بعثت، خطاب به حضرت ابوطالب (ع) فرمودند:
«عمو! اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم قرار دهند، هرگز از دعوت خود دست بر نمی دارم تا آن که خداوند آن را انتشار دهد یا در راه آن کشته شود.»
از امام حسین (ع) نقل شده که: « دنیا و آنچه در آن است، پیامبر اکرم (ص) را به خشم نمی آورد ولی اگر حق پایمال می شد، از شدت خشم کسی را نمی شناخت و از چیزی پروا نداشت تا آن که حق را یاری کند و احقاق حق نماید و هیچ گاه برای خود خشمگین نمی شد و برای خود فتح و پیروزی نمی خواست.»
عایشه می گوید: «هرگز ندیدم رسول خدا (ص) به خاطر ستمی که به شخص او روا شده بود و تا زمانی که چیزی از حرمت های الهی هتک نشده بود، در صدد احقاق حق برآید. اما وقتی به چیزی از حرمت های الهی تعدی می شد، نسبت به آن خشمگین ترین افراد بود.»
 
4- طلب رحم و درخواست از افراد نمی کرد!
خطاب به امیرالمؤمنین (ع) می فرماید: «ای علی! اگر ناچار شوم دست خود را تا آرنج در دهان اژدها فرو برم، این عمل نزد من خوشتر است از آن که چیزی بخواهم از کسی که چیزی نبوده و دارا شده است!»
 
5- زیر بار ظلم نمی رفت!
در جوانی در پیمان جوانمردان (حلف الفضول) شرکت کردند و بعدها هم نه به کسی ظلم می کردند و نه زیر بار ظلم می رفتند.
« وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ» (سوره غافر آیه 31)
 
6- اجرای عدالت
پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «ای مردم، به خدا سوگند، کسی از شما پیش من قوی تر از ضعیف نیست تا زمانی که حقش را بگیرم و کسی نزد من ضعیف تر از قوی نیست تا حق دیگران را از او بستانم!»
حضرت امیر (ع) در وصف ایشان می فرماید: « سیرت او میانه روی در امور است و سنت او مایه رشد (و نمودارشدن راه حق) است. سخنش جداکننده حق از باطل است و داوری او عدالت است.»
 
7- اهل مشورت بود
حضرت امیر (ع) می فرماید که هنگام اعزام به یمن، حضرت رسول (ص) به ایشان فرمودند: « .... و آن که مشورت کند، پشیمان نشود.»
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «هیچ بنده ای با مشورت کردن بدبخت نشد و هیچ کس با استغناء رأی (بی نیاز دانستن خود از مشورت) سعادتمند نشد.»
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «هیچ قومی مشورت نکردند جز آن که به بهترین امور هدایت یافتند.»
درباره سیرۀ آن حضرت نوشته اند که با اصحاب خود بسیار مشورت می کرد.
و گفته اند : «هیچکس را ندیدیم که با اصحاب خود بیش از رسول خدا (ص) مشورت کند.»
امام رضا (ع) می فرماید: «رسول خدا (ص) با اصحاب خود مشورت می کرد و سپس بر آنچه می خواست، تصمیم می گرفت.»
حضرت امیر (ع) می فرماید: « هر که خودرأیی کرد، نابود شد.»
حضرت امیر (ع) می فرماید: «هیچ پشتیبانی مطمئن تر از مشورت نیست.»
 
8- محبت نسبت به مستضعفین
امام صادق (ع) می فرماید: «پیامبر (ص) از آن که شباهت به شاهان پیدا کند، بیزار بود.»
پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «بدانید که هر کس فقیر مسلمانی را تحقیر کند، مانند کسی است که حق خدا را تحقیر کرده باشد. و خداوند در روز قیامت او را تحقیر کند؛ مگر آن که توبه کند. کسی که فقیر مسلمانی را گرامی بدارد، در روز قیامت خدا را در حالی دیدار کند که از او راضی باشد.»
 
9- مقابله با مستکبران و با خوی استکباری
پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «هر که به اندازه یک دانه خردل در دلش کبر باشد، به بهشت نمی رود.»
تمامی جنگهای پیامبر (ص) برای مقابله با مستکبران بود.
26 یا 27 غزوۀ پیامبر (ص) (اگر غزوۀ وادی القری را از غزوۀ خیبر جدا کنیم) و 38 بعث یا سرّیه ( که تا 47 تا هم گفته اند) همه علیه مستکبران بوده است.
  
10-  عمل به مساوات
پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «مردم چون دندانه های شانه، مساوی اند.» (البته این تساوی از نظر رنگ و شکل و اخلاق و استعداد نیست.)
و می فرماید: «بدرستی که خداوند به نژادها، خانواده ها، بدن ها و دارایی های شما نظر ندارد بلکه به قلبهایتان می نگرد و آن که قلبی صالح دارد، مورد مهر و رحمت خود قرار می دهد. و شما همگی فرزندان آدم هستید و محبوب ترین شما نزد خداوند، با تقواترین شماست.»
و می فرماید: «أشرف اُمَّتي حملهُ الْقرانِ و اصْحاب اللَّيلِ». بزرگان و اشراف امّت من دو گروه‌اند: حاملان (حافظان) قرآن، و شب زنده‌داران.
امام صادق (ع): «رسول خدا (ص) نگاه های خود را میان اصحاب تقسیم می کرد و به هر یک به طور مساوی نگاه می کرد.»
 
11-  برقراری پیمان اخوت بین مسلمین
که دو بار واقع شد. یک بار پیش از هجرت، میان مهاجران.{ابوبکر و عمر/ حمزه و زید بن حارثه/ عثمان و عبدالرحمان ابن عوف/ زبیر و ابن مسعود/ عُبادۀ بن حارثه و بلال/ مصعب بن عمیر و سعد بن ابی وقاص/ ابوعبیده جرّاح و سالم مولی ابی حذیفه/ سعید بن زید و طلحه بن عبدالله/ علی (ع) و پیامبر اکرم (ص)}
بار دوم پس از ورود به مدینه بین مهاجرین و انصار؛ به استثنای علی (ع) که دست او را گرفت و گفت: «هذا اخی.»
پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «کسی که برادرش را اکرام کند، بدرستی که خداوند را اکرام کرده است. و چه گمان می کنید درباره پاداش الهی و مرتبه کسی که خداوند را اکرام کرده است؟!»
درباره حقوق برادران دینی، احادیث فراوانی از امامان (ع) رسیده است.
 
12- به کمال رسانیدن مکارم اخلاق و تعاون
پیامبر اکرم (ص) می فرماید: « إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ»
و درباره سیرۀ آن حضرت (ص) گفته اند: «برترین مردم نزد آن حضرت کسانی بودند که بیشترین خیرخواهی را درباره مردم داشتند و والاترینشان آنهایی بودند که نیکوترین مواسات و مساعدت را داشتند.»
و پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «به خدا ایمان نیاورده است کسی که سیر باشد و برادرش گرسنه؛ و ایمان به خدا ندارد آن که پوشیده است و برادرش عریان.»

   1394/2/27 11:57     
  
تعداد بازدید :  283

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: