جلسه هفتگی مداحان در تاریخ 94/02/08
جلسه هفتگی مداحان در روز سه شنبه برگزار شد
جلسه هفتگی مداحان در روز سه شنبه برگزار شد

در این جلسه اشعار مناسبتهای  ماه رجب مورد تمرین قرار گرفت  وهریک از مداحان خود را برای این اشعار  آماده کردند و استاد فاطمیان طریقه مولودی خوانی را در این کارگاه با حاضرین تمرین کرد و کتاب زیبای  العباس مقرم توزیع گردید و در این جلسه استاد فاطمیان   سرود از امام جواد  علیه السلام هفته پیش  ویک سرود جدید  امیرالومنین علیه السلام ارائه داد وتمامی حاضرین به خواندن وتمرین آنها پرداختند.
   1394/2/14 12:31     
  
تعداد بازدید :  275