هفته سلامت گرامی باد/ روز هفتم روز هفتم . مشارکت های بین بخشی و مسئولیت اجتماعی مشاهده ادامه
هفته سلامت گرامی باد/ روز پنجم روز پنجم. رسانه ها، آموزش و فرهنگ سازی مشاهده ادامه
هفته سلامت گرامی باد/ روز چهارم چهارم اردیبهشت. ارتقای نظام شبکه بهداشتی درمانی و مراقبت های بهداشتی اولیه برای ساخت جهانی عادلانه تر و سالم تر مشاهده ادامه
شیخ بهایی الگویی تمام عیار برای دانشمندان و عالمان معاصر بهاءالدین محمد بن حسین بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی در هفدهم یا بیست و هفتم ذی الحجه سال ۹۵۳ ق در بعلبک (در لبنان امروزی) به دنیا آمد. مشاهده ادامه
شهدای سپهبد سپهبد شهید «محمدولی قرنی» شخصیتی بود که نه تنها در تثبیت موقعیت ارتش در نظام جمهوری اسلامی نقش اثرگذار داشت. مشاهده ادامه
هفته سلامت گرامی باد/ روز سوم سوم اردیبهشت. آموزه های دینی و پیوند نهادهای مذهبی و نظام سلامت برای ساخت جهانی عادلانه تر و سالم تر مشاهده ادامه
مروری بر تاریخچه شکل گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از فروپاشی نظام پهلوی، نهادهای مختلف یکی پس از دیگری پا گرفت؛ اما فرهنگ حاکم بر نهادهای جامعه مخصوصا نهادهای فراگیری مانند آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، مسأله ساده‌ای نبود که بتوان در کوتاه مدت، تحولات لازم را در آنها بوجود آورد. مشاهده ادامه
هفته سلامت 1400 گرامی باد/ روز دوم روز دوم . مشارکت اجتماعی، همدلی و وفاق ملی مشاهده ادامه
مروری بر تاریخچه شکل گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از فروپاشی نظام پهلوی، نهادهای مختلف یکی پس از دیگری پا گرفت؛ اما فرهنگ حاکم بر نهادهای جامعه مخصوصا نهادهای فراگیری مانند آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، مسأله ساده‌ای نبود که بتوان در کوتاه مدت، تحولات لازم را در آنها بوجود آورد. مشاهده ادامه
برگزاری اولین جلسه ستاد فعالیت های جهادی در سال جدید اولین جلسه ستاد فعالیت های جهادی با هدف آموزش و فراخوان نیروهای داوطلب در کمک به واکسیناسیون برگزار شد. مشاهده ادامه
«« « 172/ » »»