اخبار روز 1399/9/24
25 آذر روز پژوهش بر جامعه پزشکی ایران مبارک 25 آذر روز پژوهش بر جامعه پزشکی ایران مبارک هفته پژوهش در سالی که گرفتار بیماری کرونا هستیم از اهمیت بیشتری برخوردار است.
سالروز طلوع خورشید خجسته و مبارکِ گل خوش بوی آمنه مبارک باد. سالروز طلوع خورشید خجسته و مبارکِ گل خوش بوی آمنه مبارک باد. آسمان‌ها و زمین فرشته باران شد و بر لب عرشیان از شوقِ گل، عشق و سرور جاری شد. شهر مکه، در این فضای پر از عطر و نور، مبهوت فرزندی شد که به آمنه عطا فرمود و فرشتگان آسمانی فوج فوج برای عرض تبریک به زمین آمدند.