اخبار روز 1399/4/25
برگزاری چهل و ششمین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقاء رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی برگزاری چهل و ششمین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقاء رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی چهل و ششمین جلسه‌ از مجموعه کلاس های آموزشی طرح ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی به همت معاونت فرهنگی و معاونت بهداشت بصورت مجازی برگزار شد.
برگزاری دومین جلسه گروه سلامت معنوی با حضور اکثریت اعضای گروه برگزاری دومین جلسه گروه سلامت معنوی با حضور اکثریت اعضای گروه دومین جلسه گروه سلامت معنوی با حضور اکثریت اعضای گروه به صورت آنلاین برگزار شد.