اخبار روز 1399/4/24
جلسه هم اندیشی سازمانهای مردم نهاد و مدیریت مشارکتهای مردمی جلسه هم اندیشی سازمانهای مردم نهاد و مدیریت مشارکتهای مردمی جلسه هم اندیشی با نمایندگان سازمان های مردم نهاد و مدیریت مشارکتهای مردمی با حضور با حضور دکتر خسروانی سرپرست مدیریت مشارکتها برگزار شد.