اخبار روز 1399/4/22
برگزاری دومین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی باحضور رییس دانشگاه برگزاری دومین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی باحضور رییس دانشگاه دکتر کریمی: بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی برای جذب حداکثری دانشجویان در حوزه های فرهنگی و اجتماعی اقدام کنند.