اخبار روز 1399/4/21
برگزاری کارگاه مجازی با هدف امتیاز فرهنگی ویژه اساتید هیئت علمی برگزاری کارگاه مجازی با هدف امتیاز فرهنگی ویژه اساتید هیئت علمی برگزاری کارگاه های فرهنگی به همت دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
برگزاری کارگاه آنلاین فرهنگی با عنوان اجتماعی سازی دانشگاه و مشارکت برگزاری کارگاه آنلاین فرهنگی با عنوان اجتماعی سازی دانشگاه و مشارکت کارگاه آنلاین فرهنگی با عنوان اجتماعی سازی دانشگاه و مشارکت، ویژه اعضای هیات علمی برگزار شد.
برگزاری جلسه مشترک کمیته انطباق و ستاد صیانت برگزاری جلسه مشترک کمیته انطباق و ستاد صیانت جلسه مشترک کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس و ستاد صیانت از حقوق شهروندی با حضور اعضا برگزار شد.
پیام تسلیت معاون فرهنگی به مناسبت درگذشت دکتر غلامحسین نادری پیام تسلیت معاون فرهنگی به مناسبت درگذشت دکتر غلامحسین نادری دکترعبدالرحمان رستمیان: دکتر غلامحسین نادری، استاد گروه ارولوژی، از پزشکان خدومی بود که خدمات ستودنی را به نظام سلامت ارزانی داشته است.