اخبار روز 1399/4/18
ایجاد محدویت های مجدد برای کنترل و مهار ویروس کرونا ایجاد محدویت های مجدد برای کنترل و مهار ویروس کرونا خانه مشارکت های استان تهران طی نامه ای خواستار ایجاد محدویت های مجدد برای کنترل و مهار ویروس کرونا شد.
چهل و پنجمین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقاء رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی چهل و پنجمین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقاء رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی چهل و پنجمین جلسه‌ از مجموعه کلاس های آموزشی طرح ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی به همت معاونت فرهنگی و معاونت بهداشت بصورت مجازی برگزار شد.
به روز رسانی شواهد استفاده از ماسک صورت در اپیدمی کووید به روز رسانی شواهد استفاده از ماسک صورت در اپیدمی کووید توصیه ها در مورد اهمیت پوشاندن صورت برای محافظت در برابر ویروس مسبب کووید-19 از مکانی به مکان دیگر و با گذشت زمان متفاوت بوده است.