اخبار روز 1399/4/14
برگزاری چهلمین و چهارمین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقاء رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی برگزاری چهلمین و چهارمین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقاء رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی چهلمین و چهارمین جلسه‌ از مجموعه کلاس های آموزشی طرح ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی به همت معاونت فرهنگی و معاونت بهداشت بصورت مجازی برگزار شد.