اخبار روز 1399/4/11
میلاد باسعادت امام رضا علیه السلام مبارک باد میلاد باسعادت امام رضا علیه السلام مبارک باد ابو الحسن علی بن موسی(ع)ملقب به«رضا»امام هشتم از ائمه اثنی عشر(ع)و دهمین معصوم از چهارده معصوم(ع)است.
مصاحبه با مدیر گروه سلامت معنوی دانشگاه مصاحبه با مدیر گروه سلامت معنوی دانشگاه مصاحبه ای با دکتر محمدعلی چراغی مدیر گروه سلامت معنوی دانشگاه برای معرفی این گروه به جامعه دانشگاهی ترتیب داده شد که متن مصاحبه شرح ذیل است.
جلسه هماهنگی و خودارزیابی تیم اجرایی پنجمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش به بیمار جلسه هماهنگی و خودارزیابی تیم اجرایی پنجمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش به بیمار دبیر علمی جشنواره خودمراقبتی: به دنبال تکثر بی کیفیت در آثار نیستیم؛ مخاطب ما مخاطب خاص است.
دومین جلسه شورای فرهنگی برگزار شد دومین جلسه شورای فرهنگی برگزار شد دومین جلسه شورای فرهنگی روز یکشنبه 7 تیرماه با حضور اعضای‌شورا و دانشجویان محتشم، جنیدی مقدم و پرویزی برگزار شد.
مصاحبه با دکتر محمد حسین صادقیان درخصوص جشنواره باران همدلی مصاحبه با دکتر محمد حسین صادقیان درخصوص جشنواره باران همدلی دکتر صادقیان: اشاعه روحیه داوطلبین و حضورشان در کنار پزشکان و پرستاران و تاثیر ایشان بر تقویت روحیه اعضای نظام سلامت، یکی از بزرگترین اهداف جشنواره باران همدلی خواهد بود.