اخبار روز 1399/4/7
برگزاری جلسه هم افزایی مشارکت های مردمی و ارائه خدمات به مردم جامعه با حضور مسئولان قرارگاه خاتم الاوصیا برگزاری جلسه هم افزایی مشارکت های مردمی و ارائه خدمات به مردم جامعه با حضور مسئولان قرارگاه خاتم الاوصیا جلسه هم افزایی مشارکت های مردمی و ارائه خدمات به مردم جامعه با حضور مسئولان قرارگاه خاتم الاوصیا برگزار شد.