اخبار روز 1399/4/4
برگزاری جلسه شورای ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزاری جلسه شورای ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه علوم پزشکی تهران جلسه شورای ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه در خصوص چگونگی ادامه فعالیت های جهادی با توجه به همه گیری بیماری کرونا برگزار شد.
برگزاری چهل و چهارمین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقاء رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی برگزاری چهل و چهارمین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقاء رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی چهل و چهارمین جلسه‌ از مجموعه کلاس های آموزشی طرح ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی به همت معاونت فرهنگی و معاونت بهداشت بصورت مجازی برگزار شد.