اخبار روز 1399/4/2
برگزاری چهل و سومین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقاء رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی برگزاری چهل و سومین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقاء رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی چهل وسومین جلسه‌ از مجموعه کلاس های آموزشی طرح ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی به همت معاونت فرهنگی و معاونت بهداشت بصورت مجازی برگزار شد.