اخبار روز 1399/3/24
آیا کرونا دوباره اوج می گیرد؟ آیا کرونا دوباره اوج می گیرد؟ اخیراً تعداد روزانه موارد جدید تشخیص داده شده بیماری کووید - 19 رو به افزایش است در حدی که تعداد موارد گزارش شده روزهای اخیر حتی رکورد فروردین ماه را نیز شکست.