اخبار روز 1399/3/18
اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی ویژه ماه مبارک رمضان سال 99 اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی ویژه ماه مبارک رمضان سال 99 اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی ویژه ماه مبارک رمضان سال 99 با موضوع " شرح دعای افتتاح" به شرح زیر است.