اخبار روز 1399/3/12
کرونا فرصتی برای ترک دخانیات کرونا فرصتی برای ترک دخانیات معاون فرهنگی دانشگاه: از معضلات کشور در زمینه نبود مالیات کافی بر دخانیات است/ ایران کمترین مالیات بر سیگار را دارد.
چهلمین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقاء رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی بصورت مجازی چهلمین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقاء رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی بصورت مجازی چهلمین جلسه‌ از مجموعه کلاس های آموزشی طرح ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی توسط معاونت فرهنگی و معاونت بهداشت بصورت مجازی برگزار شد.
دومین جلسه هماهنگی هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره خود مراقبتی دومین جلسه هماهنگی هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره خود مراقبتی جلسه هماهنگی هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش به بیمار در دفتر معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.