اخبار روز 1399/3/6
برگزاری اولین دوره‌ی تخصصی فنون مذاکره‌ی مشارکت گیری ویژه سمن ها برگزاری اولین دوره‌ی تخصصی فنون مذاکره‌ی مشارکت گیری ویژه سمن ها توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد با حضور در دوره تخصصی اصول و فنون مذاکره مشارکت گیری
نشست کارگروه پژوهشی بررسی عملکرد گروههای جهادی و داوطلبین سلامت در اپیدمی کرونا نشست کارگروه پژوهشی بررسی عملکرد گروههای جهادی و داوطلبین سلامت در اپیدمی کرونا نشست کارگروه پژوهشی بررسی عملکرد گروههای جهادی و داوطلبان سلامت در اپیدمی کرونا با حضور جمع کثیری از اعضا برگزار شد.