اخبار روز 1399/2/21
برگزاری جلسه سلامت معنوی در محل سالن شورای معاونت فرهنگی برگزاری جلسه سلامت معنوی در محل سالن شورای معاونت فرهنگی جلسه سلامت معنوی با حضور رییس نهاد رهبری و معاون فرهنگی دانشگاه برگزار شد.