اخبار روز 1399/2/2
مدافعان سلامت در بیمارستان مرکز قلب تهران مدافعان سلامت در بیمارستان مرکز قلب تهران حضور دکتر کریمی در بیمارستان مرکز قلب تهران و تشکر از مدافعان سلامت در خط مقدم مبارزه با کرونا
شعارهفته سلامت 99/ پزشکان پرستاران و خانواده نظام سلامت شعارهفته سلامت 99/ پزشکان پرستاران و خانواده نظام سلامت در هفته سلامت دومین روز از اردیبهشت ماه 99 به عنوان پزشکان، پرستاران و خانواده نظام سلامت در مقابله با کرونا توسط وزارت بهداشت و درمان نامگذاری شد.
حمایت همگانی از مدافعان سلامت/ تشریح عناوین هفته سلامت حمایت همگانی از مدافعان سلامت/ تشریح عناوین هفته سلامت وزیر بهداشت: برای هفته سلامت امسال، شعار «حمایت همگانی از مدافعان سلامت» را برگزیدیم.