اخبار روز 1399/1/22
اهدا خون جمعی توسط کارکنان معاونت فرهنگی اهدا خون جمعی توسط کارکنان معاونت فرهنگی اعضا معاونت فرهنگی دانشگاه اقدام به اهدا خون خود به جهت نیاز سازمان انتقال خون کردند.