اخبار روز 1399/1/13
اجرای طرح غربالگری ویروس covid 19 در دفتر معاونت فرهنگی اجرای طرح غربالگری ویروس covid 19 در دفتر معاونت فرهنگی طرح غربالگری ویروس کرونا به همت همکاران معاونت فرهنگی و مرکز بهداشت جنوب و جمعی از داوطلبان سلامت از بسیج دانشجویی در محل معاونت فرهنگی در حال انجام است.