اخبار روز 1399/1/8
ولادت امام حسین(ع) و روز پاسدار گرامی باد ولادت امام حسین(ع) و روز پاسدار گرامی باد امام حسین(ع) آن مشعل فروزان هدایت و پاسدار ارزش های الهی است که در هر فرصتی، مسلمانان را نصیحت و به راه راست هدایت می کرد، تا راه حق را برگزینند و سعادتمند شود.