اخبار روز 1398/12/28
تولید شیلد محافظت از صورت با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه تولید شیلد محافظت از صورت با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه بخشی از شیلدهای محافظ صورت توسط همکاران جهادی دانشگاه و معاونت فرهنگی تولید و به بیمارستان ها ارسال شد.