اخبار روز 1398/12/26
مسئولیت پذیری بانک اقتصاد نوین در شرایط خاص مقابله با ویروس کرونا مسئولیت پذیری بانک اقتصاد نوین در شرایط خاص مقابله با ویروس کرونا بانک اقتصاد نوین در کار خیر و کمک به بیمارستان امام خمینی(ره) از الباقی بانک ها پیشی گرفت.
اهدای کپسول های اکسیژن توسط خیرین حوزه سلامت اهدای کپسول های اکسیژن توسط خیرین حوزه سلامت خیرین نیک اندیش به یاری بیمارستان های خط مقدم مبارزه با کرونا شتافتند.
تامین الکل بیمارستانی به همت شرکت تولید دارو تامین الکل بیمارستانی به همت شرکت تولید دارو شرکت تولید دارو به یاری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران شتافت.