اخبار روز 1398/12/25
تست آنلاین کرونا به همت وزارت بهداشت و درمان تست آنلاین کرونا به همت وزارت بهداشت و درمان با ورود به این صفحه و تکمیل پرسش های موجود، چنانچه شما مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شوید، پیگیری مراقبت شما از طریق واحدهای بهداشتی و درمانی تحت مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام خواهد شد.