اخبار روز 1398/12/6
توصیه های تغذیه کلی برای هموطنان گرامی به منظور تقویت سیستم ایمنی توصیه های تغذیه کلی برای هموطنان گرامی به منظور تقویت سیستم ایمنی اخیرا خبر ابتلا و مرگ عده ای از انسانها در چین و دیگر نقاط جهان، منتشر شد و نگرانی شدیدی را در مورد ابتلای دیگران به بار آورد
تشکیل پویش کنترل بیماری کرونا (COVID19) در محل ساختمان شفاء تشکیل پویش کنترل بیماری کرونا (COVID19) در محل ساختمان شفاء به همت معاونت فرهنگی دانشگاه پویش کنترل بیماری کرونا (COVID19) در محل ساختمان شفاء تشکیل شد.