اخبار روز 1398/12/5
درنگی کوتاه در شیوه تبلیغی امام باقر علیه السلام درنگی کوتاه در شیوه تبلیغی امام باقر علیه السلام حضرت امام محمدباقر (ع) پنجمین امام شیعیان جهان در روز جمعه (یا دوشنبه یا سه شنبه) اول ماه رجب در مدینه منوره چشم به جهان گشود.
جلسه اضطراری فعالین جهادی دانشگاه در مورد بیماری کرونا جلسه اضطراری فعالین جهادی دانشگاه در مورد بیماری کرونا جلسه اضطراری دبیران کانون ها و گروه های جهادی یکشنبه 4 اسفند 98 در سالن شورای معاونت فرهنگی برگزار شد.
کارگاه آموزشی والدین و فضای مجازی کارگاه آموزشی والدین و فضای مجازی کارگاه آموزشی والدین و فضای مجازی باحضور خانم دکتر برجعلی لو عضو هیات علمی و معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده مجازی برگزار شد.
برگزاری کارگاه نگرش پدافند غیرعامل ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه برگزاری کارگاه نگرش پدافند غیرعامل ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه نشست علمی مدیریت بحران به منظور توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه با امتیاز فرهنگی در سالن شورای معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.