اخبار روز 1398/12/3
برگزاری سی و هشتمین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی برگزاری سی و هشتمین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی سی و هشتمین جلسه‌ از مجموعه کلاس های آموزشی طرح ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی توسط معاونت فرهنگی و شبکه بهداشت اسلامشهر در شهرستان اسلامشهر برگزار شد.
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ویروس کرونا و مدیریت بحران برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ویروس کرونا و مدیریت بحران کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی با ویروس کرونا و مدیریت شرایط بحرانی در محل معاونت فرهنگی برگزار شد.