اخبار روز 1398/11/7
چهارمین جلسه شورای پیامگزاران سلامت ادارات کل  استان تهران چهارمین جلسه شورای پیامگزاران سلامت ادارات کل استان تهران دکتر رستمیان:دانشگاه آماده است کارگاههای مختلف را در موضوعات خودمراقبتی و پیشگیری برای ادارات استان برگزار کند.
برگزاری دومین جلسه فرهنگ پویان دانشگاه برگزاری دومین جلسه فرهنگ پویان دانشگاه جلسه‌ "بازنگری تقویم سالیانه و شاخص های فرهنگی" در دفتر معاونت فرهنگی برگزار شد.