اخبار روز 1398/11/1
سردار سلیمانی با بالگرد به کدام شهر رفت و محاصره را شکست؟! سردار سلیمانی با بالگرد به کدام شهر رفت و محاصره را شکست؟! یکی از مطالبی که مقام معظم رهبری در نماز جمعه فرمودند و هیچ رسانه‌ای هم به آن نپرداخت، ذکر یکی از کارهای بسیار شجاعانه و متهورانه سردار سلیمانی بود.