اخبار روز 1398/10/30
برگزاری پنجمین جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز برگزاری پنجمین جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز پنجمین جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز باحضور معاون فرهنگی دانشگاه برگزار شد.